วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

2013 Smile Cup #2
ไปดูการแข่งขันรายการเว็บของเมื่อวันเสาร์ อาทิตย์มากันครับ เป็นการแข่งขันแบดมินตัน “2013 Smile Cup #2 By MMOA” ในวันที่ 12-13 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ สนามแบดมินตัน 18 คอร์ด ราชพฤกษ์

ประเภทมือ B 16 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)
ประเภทมือ C+ 32 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)
ประเภทมือ C 64 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม) ประเภทมือ P+ 96 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)
ประเภทมือ P 96 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)
ประเภทมือ PW 32 คู่ (แข่งแบบแบ่งกลุ่ม)
ประเภททีม(C,P+,P) 16 ทีม

ก้าวย่างสู่ปีที่ 2 แล้วสำหรับรายการนี้ และยังคงได้ความสนใจดีเหมือนเดิม ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายนักกีฬาเพืื่อจะได้มีรายการแข่งขันดีๆมาให้ร่วมสนุกกันอีกครับ

ไปดูการแข่งขันได้วันเดียวเก็บภาพมาให้ชมกันครับ

ผลการแข่งขัน 2013 Smile Cup #2 By MMOA

ผลมือ PW

1 M Badminton & PKI ธัญญาลักษณ์ เดชปรารมย์ สุภารัตน์ พัศดร
2 Chill Chill ลลิตวดี โอภาสเอี่ยมขจร กชกร กาญจนเมธากุล
3 K-fight + Badbug ชลพรรษ ฐานมั่นคงธนิต เกสร กาลจิตร์
3 พุเตยแบดมินตัน กิตติมา พงเพ็ชรดิส ศศิธร นกยูงทอง

ผลมือ P

1 สัตหีบ ธชย ศราวุธ
2 สัตหีบ เอกพงศ์ รสสุคนธ์
3 โปร5 แถม 1 ธัชพล ปวราจารย์ วสันต์ แซ่ตั้ง
3 นานา สหวัชร์ อึ้งวณิชบรรณ พรเกศ อยู่สำราญ

ผลมือ P+

1 R.E.SPORT เพชรบดี ธนพล
2 iBad+ ทวีศักดิ์ กาจมนัส
3 Puti Club+Bad Bug เกสร ภัทรพงศ์
3 SWIFT CLUB โสรัจ วชิระ

ผลมือ C

1 Eagle Knight ฉัตรชัย พหุชัย
2 กระชาก ศตายุ ธรรมยุทธ
3 iBad+ สรรชัย รักชาติ
3 Chill Chill พันธกร กิตติพัฒน์

ผลมือ C+

1 Y.A.N. Badminton ทัชชกร เพ็ชรมาตร ยุทธนากร ผาภู
2 Chill Chill วรหทัย อรรถวุฒิ
3 BB Badminton วรชัย ศรีหิรัญพัลลภ ณัฐพล เติมไทยมงคล
3 Waterman&Happening อัครเดช พงศธร

ผลประเภททีม
1 Pro 5 แถม 1
2 สัตหีบ
3 iBad+
3 Young Blood